webinar register page

Webinar banner
Salt Araştırma Fonları 2022 Proje Sunumları
Salt Araştırma Fonları’yla 2022 yılında desteklenen projelerin bulguları, Salt Galata’da gerçekleşecek bir programla tartışmaya açılıyor. Seçici Kurul üyelerinden Deniz Artun (Galeri Nev), Doç. Dr. Bülent Batuman (Bilkent Üniversitesi) ve Doç. Dr. Burak Onaran’ın (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) moderatörlüğündeki oturumlarda araştırmacılar, çalışmalarının yöntem, süreç ve verilerine ilişkin sunumlar yapacak.

Salt bu yıl, Türkiye’de kent, toplum ve ekonomi tarihi ile 1950’ler sonrası mimarlık, tasarım ve sanat alanları odaklı 153 başvuru arasından seçilen altı projeye fon sağladı. Göz ardı edilmiş tarihler üzerine özgün yaklaşımlar getirerek bilgi üretimine katkıda bulunan çalışmalara yönelik olan Salt Araştırma Fonları ile 2013’ten bu yana 68 proje desteklendi.

Dec 9, 2022 02:00 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .