webinar register page

Webinar banner
Xornada de asesoramento sobre o programa de axuda ás actuacións de mellora da eficiencia enerxética en vivendas
A mellora da vivenda supón a mellora das condicións de saúde da poboación. Así, a rehabilitación, entendida como o proceso polo cal un edificio recupera as súas prestacións e mellora da calidade de vida das persoas que o habitan, debe ser, ademais, unha gran oportunidade para a mellora da eficiencia enerxética dos edificios e o fomento de enerxías limpas. Ademais, a actual crise causada pola pandemia da COVID-19 demostrou en maior medida a importancia dunhas condicións saudables da vivenda. A implantación cada vez maior do teletraballoo e da educación a distancia deriva necesariamente nun aumento do tempo que pasamos dentro da vivenda, onde desenvolvemos novas actividades.

Así, o compoñente 2 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia dedícase á implementación da Axenda Urbana Española, onde unha dos seus investimentos está destinada á mellora da eficiencia enerxética en vivendas, coa finalidade de financiar actuacións ou obras de mellora. Nesta xornada, trasladarémosvos a información relativa á convocatoria destas axudas.

Apr 13, 2022 12:00 PM in Madrid

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .