webinar register page

Webinar banner
3 bước để đăng ký bán hàng trên Tiki
Lớp học sẽ hướng dẫn Anh Chị các bước đầu tiên và những lưu ý quan trọng khi đăng ký bán hàng trên sàn Tiki. Nội dung chi tiết của lớp bao gồm:

✔️ Hướng dẫn đăng ký tài khoản bán hàng trên hệ thống Seller Center
✔️ Hướng dẫn tra cứu thông tin với các thông tin quan trọng
✔️ Hướng dẫn đặt tên gian hàng đúng quy chuẩn
✔️ Giới thiệu về các loại hình kinh doanh
✔️ Giới thiệu sơ lược về các mô hình vận hành trên sàn Tiki

Lớp học hoàn toàn miễn phí!

Jun 30, 2022 10:00 AM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .