webinar register page

Udržateľnosť - kritérium kvalitnej architektúry
Dvojica webinárov: 14. + 28. október 2021 o 15:00 - 17:00.

Organizátori: Slovenská komora architektov, v spolupráci s Inštitútom pre pasívne domy (iEPD), organizačné zabezpečenie: Inštitút Slovenskej komory architektov (ISKA)

-------------------------------------------------------------
ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE:
(1) Uhradenie účastníckeho poplatku do 13.10.
(2) Po úhrade poplatku a potvrdení prijatia na náš účet Vám príde na Vami zadanú adresu link na službu zoom. (Na sledovanie webináru je nutné internetové pripojenie a zariadenie (PC, Mac, smartfón) s nainštalovanou aplikáciou zoom. Viac info na https://zoom.us.)
ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
Členovia SKA: 10 € / ostatní: 30 €
IBAN: SK77 1100 0000 0026 6400 0037
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: 14102021
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko

Upozornenie:
Slovenská komora architektov webináre zaznamenáva (obraz aj zvuk) a archivuje pre prípady, ak by mohli byť nápomocné pre školenia architektov v budúcnosti. Zaznamenávaním webinára komora vytvára záznam osobných prejavov všetkých jeho účastníkov. Komora preto účastníkov prosí, aby prijali s pochopením, že prostredníctvom svojej registrácie na webinár udeľujú súhlas so zhotovením spomenutého obrazového a zvukového záznamu. V prípade, ak by ste mali záujem o detailnejšie vysvetlenie, radi ho ponúkneme na telefónnych a e-mailových kontaktoch komory.

Oct 14, 2021 03:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .