webinar register page

Lederen som rollemodel for læringskultur v. Kim Martin Nielsen & Katrine Bastian
I dette webinar sætter vi fokus på, hvad den enkelte leder kan gøre for at blive i stand til at udvikle læringskultur i sin egeb enhed/team/afdeling. Vi tager udgangspunkt i det personlige lederskab og interviewer en leder, der bruger begrebet i sin ledelse og hører hvilke overvejelser, handlinger og forandringer han/hun har været igennem. Vi beskriver en måde at arbejde med sit personlige lederskab ift. at blive en rollemodel for læringskultur.

May 4, 2022 02:30 PM in Copenhagen

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Lead Admin.