webinar register page

Kultur äter strategi till frukost! - 09.00
Ett webbinar där vi visar hur du som jobbar med HR, marknad, ledning och ekonomi kan ge stöd åt strategier,
engagemang, kunskap och målstyrning via ett digitalt verktyg. Varje dag. I mobilen.

Jun 28, 2022 09:00 AM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .