webinar register page

Levnadsvanor inför operation - prehabilitering av sköra, sårbara och äldre

Dec 8, 2022 03:30 PM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Svenska Läkaresällskapet.