webinar register page

Cranc Pro #6 - Cómo vender tu proyecto musical
CAT -

Parlarem de les tendències en la comunicació, les xarxes socials, el màrqueting, l’univers digital i el pitching, tant per les playlists com pels mitjans de comunicació.

Conferència a càrrec de: Javier Lorbada (Marketing Expert), Javier Navarro (STRIM)
Eneida Fever (Fever! Productions), Joan Trias (IB3), Arnaldo Lozzada (La Bestia Radio), Pepa Álvarez (Wegow)

CAST -

Hablaremos de la tendencias en la comunicación, redes sociales, marketing, el universo digital y pitching tanto para playlists como para los medios de comunicación.

Conferencia a cargo de: Javier Lorbada (Marketing Expert), Javier Navarro (STRIM)
Eneida Fever (Fever! Productions), Joan Trias (IB3), Arnaldo Lozzada (La Bestia Radio), Pepa Álvarez (Wegow)

Sep 1, 2021 05:00 PM in Madrid

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Cranc Illa de Menorca Festival.