webinar register page

Digital Communities Wales Webinar - Social Media & Community Engagement - Y Cyfryngau Cymdeithasol ac Ymgysylltu Cymunedol
Social Media & Community Engagement

Social media is a powerful tool for keeping individuals connected and for organisations to advertise and engage with their audience.

This webinar will:
• Discuss the benefits of social media for community engagement.
• Give an overview of different social media platforms and their strengths for connecting with an audience.
• Discuss privacy and online safety when using social media platforms.

This session will be delivered in English

Y Cyfryngau Cymdeithasol ac Ymgysylltu Cymunedol

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn adnodd grymus i gadw unigolion mewn cysylltiad ac i sefydliadau a mudiadau ymgysylltu a chyfathrebu gyda’u cynulleidfa.

Yn y weminar hon byddwn yn:
• Trafod manteision y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer ymgysylltu cymunedol.
• Adolygu platfformau’r gwahanol gyfryngau cymdeithasol a’u cryfderau ar gyfer cysylltu gyda’r gynulleidfa.
• Trafod preifatrwydd a diogelwch ar-lein wrth ddefnyddio platfformau’r cyfryngau cymdeithasol.

Cyflwynir y sesiwn yn saesneg

Please note that by registering for this webinar, your personal data will be collected and stored on our database. To read our privacy notice for event attendees, please visit http://www.digitalcommunities.gov.wales/privacy-notice/

Dalier sylw - Wrth gofrestru gyda'r gweminar hwn, bydd eich data personol yn cael ei gasglu a'i storio ar ein bas data. Er mwyn darllen ein hysbysiad preifatrwydd ar gyfer mynychwyr ein sesiynau, darllenwch y canlynol http://www.digitalcommunities.gov.wales/cy/hysbysiad-preifatrwydd/

Nov 3, 2021 10:00 AM in London

* Required information
Loading