webinar register page

Webinar banner
ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ
Prezentacja wyników badania przesiewowego dotyczącego realizacji usługi zatrudnienia wspomaganego w Polsce wraz z debatą z udziałem Pawła Wdówika Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz interesariuszy (użytkowników) zatrudniania wspomaganego

Sep 20, 2022 10:30 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .