webinar register page

This webinar is for users with a Zoom account. New to Zoom? Sign up free.
d2-R: kartlegging av vedvarende visuell oppmerksomhet og konsentrasjon fra 8-79 år
Webinaret gir deg en rask innføring i d2-R, og hvordan man kan bruke verktøyet som screening ved mistanke om oppmerksomhet/konsentrasjonsvansker, eller ved mistanke om visuell oppmerksomhetsvanske.

Nov 22, 2022 02:00 PM in Stockholm

* Required information
Loading