webinar register page

Webinar banner
Дигитален саем за средно стручно образование 2.0
Со задоволство сакаме да Ве поканиме на Дигитален саем за средно стручно образование 2.0, кој ќе се одржи на 31 мај, 2022 година од 10:30 часот. Настанот е организиран од проектот Образование за вработување во Северна Македонија – Е4Е@мк, поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка во соработка со Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија. Целта на настанот е промоција на средното стручно образование како остварлива можност за кариера. За време на настанот учениците од деветто одделение од сите основни училишта низ државата ќе имаат можност да се запознаат со можностите за различни стручни образовни профили во средните стручни училишта, како и да слушнат успешни примери за соработка со бизнис секторот.

May 31, 2022 10:30 AM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .