webinar register page

Webinar banner
Kinh doanh hiệu quả - Tối ưu doanh số dành cho Mọi Nhà Bán
Lớp học hướng dẫn những kiến thức nâng cao để giúp Nhà Bán có thể hoạch định chiến lược kinh doanh hiệu quả dựa trên cơ sở dữ liệu bán hàng, tối ưu doanh số với các tips kinh doanh và mẹo sử dụng công cụ khuyến mãi của Tiki. Nội dung chính của buổi chia sẻ gồm:

✅ Công thức tính Doanh thu trên TMĐT
✅ Yếu tố về Lượng truy cập (traffic)
✅ Yếu tố về Tỷ lệ chuyển đổi
✅ Yếu tố về Giá trị đơn hàng trung bình
✅ Các yếu tố và chỉ số khác
✅ Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Trung Tâm Phát Triển

Lớp học hoàn toàn miễn phí!

Dec 22, 2022 10:00 AM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .