webinar register page

Dags att prata om: Barns rätt som anhöriga
Många barn i Sverige har en förälder med en allvarlig fysisk eller psykisk sjukdom, en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, beroendesjukdom eller som dör. Ändå pratar vi sällan om det, och många barn och unga får inte det stöd och den hjälp de behöver och har rätt till. Vilka är de, hur kan man stötta och gör man dem delaktiga? Det kommer vi samtala kring under webbinariet.

Oct 14, 2022 11:00 AM in Stockholm

* Required information
Loading