webinar register page

GREEN NIGHT: İyi Uygulamalar Atölyesi
Yaşar Üniversitesi Bilim Kültürü Bölümü Öğrt.Gör. Kevser Çimenli moderatörlüğünde, sivil toplum kuruluşlarının atıkların azaltılması veya atığın ortaya çıktıktan sonra yönetilmesi konusunda yaptığı iyi örneklerin anlatılacağı bir söyleşi düzenlenecektir.

Sep 24, 2021 03:15 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Yaşar Üniversitesi.