webinar register page

Webinar banner
Dr Ffion Owen - Y Brodyr Francis
Mi fydd Dr Ffion Owen yn trafod cantorion enwog Ddyffryn Nantlle. Bu'r brodyr yn niddanu'r cyhoedd yn ystod y Rhyfel Mawr hyd at ganol y tridegau. Felly ymunwch i ddysgu mwy am yr hanes.

Dr Ffion Owen will be discussing the famous singers of the Nantlle Valley. The Francis brothers entertained the public during the Great War until the mid-thirties. So join in to learn more about the history.

Nov 28, 2021 07:00 PM in London

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .