webinar register page

Webinar banner
Innobreak - Plataformes de treball comunitari i activació de la cooperació veïnal / Plataformas de trabajo comunitario y activación de la cooperación vecinal
L’aïllament social propi de les societats avançades del segle XXI agreuja les situacions d’exclusió, de solitud i de malestar, i suposa un repte social de primera magnitud per als serveis socials. Existeixen plataformes i programes innovadors que estan demostrant una gran capacitat d’activar les relacions socials de cooperació entre els membres de la comunitat, amb l’objectiu
de millorar el benestar quotidià, generar empoderament veïnal i fomentar la inclusió social.

En aquest Innobreak us presentem 2 experiències innovadores que destaquen en aquest àmbit, de Bèlgica i de Catalunya.

-------------------------------------------------------------------------
El aislamiento social propio de las sociedades avanzadas del siglo XXI agravia las situaciones de exclusión, de soledad y de malestar, y supone un reto social de primera magnitud para los servicios sociales. Existen plataformas y programas innovadores que están demostrando una gran capacidad de activar las relaciones sociales de cooperación entre los miembros de la comunidad, con el objetivo de mejorar el bienestar cotidiano, generar empoderamiento vecinal y fomentar la inclusión social.

En este Innobreak os presentamos 2 experiencias innovadoras que destacan en este ámbito, de Bélgica y de Cataluña.

Nov 29, 2022 09:00 AM in Madrid

Webinar logo
* Required information
Loading