webinar register page

Webinar banner
Infopäev: Kuidas müüa Amazonis?
Infopäev toimub programmi Ekspordivägi raames, mille eesmärk on kasvatada Eesti toidusektori rahvusvahelise müügi teadmisi ja oskusi. "Kuidas müüa Amazonis?" on teine infopäev 2021 sügisel toimuvast neljaosalisest infopäevade sarjast.

Infopäeva teemad
• Missugused on toidusektori müügi võimalused Amazonis?
• Parimad näited erinevatest toidusektori brändidest Amazonis.
• Missugused on Amazonis edukad strateegiad toidukaupade müügiks?
• Millele sobiva strateegia valimisel tähelepanu pöörata?

Martina on sotsiaalse kaubanduse e-poe e-Italy looja, mis tegutseb rahvusvaheliselt Itaalias toodetud kaupade sh toidukaupade vahendamisega. Ta on selle ühendanud 10 Amazoni ja 9 Ebay kontoga ning saavutanud suurepäraseid müügitulemusi.

Infopäeval osalemine on tasuta, kuid selle eest arvestatakse ettevõtetele vähese tähtsusega abi (VTA) kuni 131€ ühe osaleja kohta. Osalemiseks on vaja registreeruda hiljemalt 30. septembril.

Teadmussiirde pikaajaline programm toidusektori müügivõime edenduse tegevusvaldkonnas viiakse ellu “Eesti maaelu arengukava 2014-2020” meetme „Teadmussiire ja teavitus“ tegevuse liigi „Pikaajalised programmid“ raames ning seda rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD).

Oct 20, 2021 02:00 PM in Helsinki

Webinar logo
* Required information
Loading