webinar register page

NORSKOGwebinar: Lukket hogst og karbonbindning
VELKOMMEN v/Even Bergseng
Even Bergseng ønsker velkommen og forteller om skogens rolle som en karbonbinder.

SKOG SOM KLIMAKOMPENSATOR v/Svein Skjerstad
Flere bedrifter ønsker i dag å bli klimanøytrale. For å få dette til har de et ønske om å investere i skog, for å bruke dette som en klimakompensator. Hvilke systemer finnes for dette i dag, og hva er potensialet i Norge?

KARBONBINDING OG TREDEKKE v/ Håvard Kauserud
En stor del av karbonbindingen i skog skjer under bakken, hvor soppøkosystemene spiller en viktig rolle. Hvordan påvirker ulike hogstformer soppens funksjon, og hva har dette å si for karbonbindingen?

HVORDAN LYKKES VI MED LUKKET HOGST? v/Bjørn N. Toverud
Bjørn Toverud forteller om hva som skal til for å lykkes med lukket hogst, og deler sin erfaring angående muligheter og utfordringer knyttet til ulike hogstformer.

DISKUSJON

May 23, 2022 06:30 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Maximilian Zimmermann.