webinar register page

Proměna české energetiky - příležitosti a souvislosti novely zákona o podporovaných zdrojích energie
Novela zákona o podporovaných zdrojích energie vstupuje do druhého čtení. Objevila se řada návrhů, které mění vládní novelu ve věci kontrol překompenzace: ve hře je sjednocení maximální výnosnosti všech obnovitelných zdrojů, které je podporováno drtivou většinou oborových asociací, podnikatelských svazů a bankovním sektorem, nebo zavedení intervalu hodnot. Připravené pozměňovací návrhy mají také šanci výrazně zlevnit další rozvoj obnovitelných zdrojů energie v Česku: návrhy, které přicházejí, mohou rozšířit aukční systém také o solární elektrárny nebo bioplynové stanice. Třetí klíčovou částí novely je změna podpory kombinované výroby elektřiny a tepla, které zajistí dostupné ceny tepla pro odběratele.

Jun 2, 2021 08:30 AM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Svaz moderní energetiky.