webinar register page

Webinar banner
Infopäev: Kuidas alustada digitaalset müüki?
Infopäev toimub programmi Ekspordivägi raames, mille eesmärk on kasvatada Eesti toidusektori rahvusvahelise müügi teadmisi ja oskusi. Kuidas alustada digitaalset müüki on esimene 2021 sügisel toimuvast neljaosalisest infopäevade sarjast.

Infopäeva teemad
• Missugused on digitaalse müügi võimalused toidusektoris?
• Missugused on erinevad veebiturud toidusektoris?
• Digimüük B2C ja B2B sektoris.
• Toidubrändide parimad näited veebiturgudel.

Esineja Martina Vazzoler (IT) töötab Itaalia Toidu Ekspordi Koolis ning omab unikaalseid ja sügavaid teadmisi elektrooniliste turuplatside (marketplaces) kaardistamisel ja nende kasutamisel oma e-poodidega integreerimisel.

Infopäeval osalemine on tasuta, kuid ettevõtetele arvestatakse selle eest vähese tähtsusega abi kuni 131€ ühe osaleja kohta. Osalemiseks on vaja registreeruda hiljemalt 19. septembril.

Teadmussiirde pikaajaline programm toidusektori müügivõime edenduse tegevusvaldkonnas viiakse ellu “Eesti maaelu arengukava 2014-2020” meetme „Teadmussiire ja teavitus“ tegevuse liigi „Pikaajalised programmid“ raames ning seda rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD).

Sep 21, 2021 02:00 PM in Helsinki

Webinar logo
* Required information
Loading

Speakers

Martina Vazzoler
Digitaalsete turuplatside ekspert @Itaalia Toidu Ekspordi Kool
Martina Vazzoler (IT) töötab Itaalia Toidu Ekspordi Koolis ning omab unikaalseid ja sügavaid teadmisi elektrooniliste turuplatside (marketplaces) kaardistamisel ja nende integreerimisel e-poodidega. Ta on kaua töötanud turundusvaldkonnas ja viimastel aastatel spetsialiseerunud digitaalsetele projektidele, mille raames ta on teinud koostööd näiteks Twitteriga, loonud digitaalse turunduse ja transformatsiooni strateegiaid ja tasuvusanalüüse mitmetele toidusektori ettevõtetele, aidates neil laieneda digitaalsete kanalite kaudu rahvusvaheliselt. Digitaalsete strateegiate loomisel toetub ta andmetele ja sügavale infoanalüüsile. Martina on loonud sotsiaalse kaubanduse e-poe e-Italy, mis tegutseb Itaalias toodetud kaupade sh toidukaupade vahendamisega rahvusvahelisele turule ja ühendanud selle 10 Amazoni ja 9 Ebay kontoga, saavutades suurepäraseid müügitulemusi. Martina on välja andnud koostöös IUSVE di Mestre ülikooli üliõpilastega raamatu veebiturgudest ja neil edu toovatest strateegiatest.