webinar register page

Webinar banner
KOBİSTFİN Eğitim Toplantısı - 2
KOBİ’lerde İstihdamın ve Üretimin Artırılması Finansman Desteği Programı (KOBİSTFİN) kapsamında 09.11.2022 tarihinde 14.00-17.00 saatleri arasında eğitim toplantısı düzenlenecektir.

Nov 9, 2022 02:00 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .