webinar register page

"Teleprestakuntzan Zibersegurtasuna" Jardunaldia - Jornada “Ciberseguridad en la Teleformación”
Formakuntzaren arloan teknologia gero eta gehiago erabiltzeak zibermehatxuekiko esposizio maila eta zibersegurtasuneko gertakari bat jasateko probabilitatea areagotzen du. Honela bada, urrutiko formakuntzetako arriskua arintzeko eta zibersegurtasuneko edozein gorabehera saihesteko oinarrizko jarraibide batzuk ezagutzea beharrezkoa da.

Jardunaldi honetan, sortzen dugun informazioa biltegiratzearen arriskuak, irakasleen eta ikasleen arteko komunikazio-bideak nola segurtatu, datuak publikoki ez erakusteko plataforma desberdinak nola konfiguratu, pasahitzen erabilera segurua eta horien kudeaketa, hodeia/biltegiak behar bezala erabiltzea eta informazioa partekatzea, etab.-en erabilera egokia erakutsiko ditugu.

Iraupena: jardunaldiak 90 minutu irauten ditu.

** MAIATZAREN 19 ETA 25eko JARDUNALDIAK EUSKARAZ IZANGO DIRA **

---------------------------------------------

El creciente uso de la tecnología en el ámbito de la formación incrementa el nivel de exposición a las ciberamenazas y las probabilidades de sufrir un incidente de ciberseguridad. Así mismo, la formación a distancia requiere conocer unas pautas básicas a implementar para mitigar el riesgo y prevenir sufrir cualquier incidente de ciberseguridad.

En esta jornada mostraremos los riesgos del almacenamiento de la información que generamos, cómo asegurar los canales de comunicación entre docentes y alumnado, cómo configurar las diferentes plataformas para no exponer datos de manera pública, el uso seguro de contraseñas y su gestión adecuada, la correcta utilización de la nube/repositorios y la compartición de la información, etc.

Duración: la jornada tiene una duración de 90 minutos.

**LAS JORNADAS DEL 18 Y 26 DE MAYO SE IMPARTIRÁN EN CASTELLANO**
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Basque Cybersecurity Centre Jornadas Sensibilización.