webinar register page

Webinar banner
Kaveritaidot varhaiskasvatuksessa -webinaari
Kun lapsi saa kavereita, hän astuu maailmaan, jossa on omanlaisensa säännöt ja kulttuuri. Tässä maailmassa rakennetaan ja ylläpidetään kaverisuhteita, harjoitellaan ryhmässä toimimista ja jaetaan uusia kokemuksia. Kaikki nämä ovat osa lapselle tärkeitä kaveritaitoja, joita hän pääsee harjoittelemaan vertaistensa kanssa.

Varhaiskasvatus tarjoaa lapsille monipuolisen oppimisympäristön kaveritaitojen harjaannuttamiseen yhteisten hetkien ja leikkien myötä. Lapsi oppii muun muassa tuomaan oman äänensä kuuluviin, ottamaan toiset huomioon, osallistumaan leikkiin ja ratkaisemaan riitatilanteita itse.

Tässä webinaarissa FT Vilja Laaksonen kertoo, miten voit auttaa lasta kaveritaitojen oppimisessa kuuntelijana, rohkaisijana ja neuvojana. Ohjattu ja turvallinen kaveritaitojen harjoittelu tukee lapsen oma-aloitteista ja itsenäistä osallistumista kaikenlaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Vilja Laaksonen on lasten kaveritaidoista väitellyt tutkija, johtaja ja kahden pienen lapsen äiti. Häneltä ilmestyy webinaarin aiheesta kirja Kaveritaidot varhaiskasvatuksessa. Hyödynnä kirjan webinaaritarjous 31.1.2022 mennessä:
www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi/kaveritaitowebinaari

Jan 19, 2022 06:00 PM in Helsinki

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Koulutukset / Varhaiskasvatuksen Tietopalvelu.