webinar register page

Webinar banner
5a Jornada d'Atenció a la Dependència 'Avançar en la cura de les persones grans'
- "Els reptes del futur de l'atenció a les persones grans amb necessitat d'ajuda"
Javier Yanguas, director científic del Programa de Mayores de la Fundació "La Caixa" i director de projectes de Aubixa Fundazioa

- Taula d'experiències "Avançant en l'atenció als centres assistencials"

- "Cap a un model de residències més humanes i sostenibles"
Marc Trepat, arquitecte soci professional i director general de BTA Arquitectura especialitzat en arquitectura per a gent gran

Sep 22, 2022 10:00 AM in Madrid

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .