webinar register page

Webinar banner
KOBİSTFİN Eğitim Toplantısı - 1
KOBİ’lerde İstihdamın ve Üretimin Artırılması Finansman Desteği Programı (KOBİSTFİN) kapsamında 02.11.2022 tarihinde 14.00-17.00 saatleri arasında eğitim toplantısı düzenlenecektir.

Nov 2, 2022 02:00 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .