webinar register page

Webinar banner
[HOT] - TIKI ADS - GIỚI THIỆU GIAO DIỆN & QUY TRÌNH VẬN HÀNH QUẢNG CÁO MỚI
Nhận thấy Nhà Bán còn gặp nhiều vướng mắc trong việc quản trị & theo dõi hiệu quả quảng cáo, tháng 10 này, Tiki Ads đã tiến hành hiệu chỉnh & đổi mới lại toàn bộ giao diện.
Không chỉ vậy, lần cập nhật này còn bổ trợ thêm rất nhiều tính năng tiện ích giúp cho việc thiết lập & tối ưu quảng cáo được hiệu quả hơn.
Xin trân trọng mời Nhà Bán tham gia buổi hội thảo trực tuyến này để được chia sẻ chi tiết về giao diện mới cũng như hướng dẫn sử dụng các tính năng nhé!

Oct 11, 2022 10:00 AM in Bangkok

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .