webinar register page

Webinar banner
Att investera i integration: Vilka är nycklarna till en framgångsrik satsning?
Investeringar i social hållbarhet ges allt större uppmärksamhet inom kommunsektorn. Inte minst växer det fram alltfler investeringsprojekt där ökad integration är en viktig del av syftet. Det handlar bland annat om att utveckla förskole- och skolmiljöer, lyfta bostadsområden samt skapa eller stärka parker, centrum, aktivitetshus och andra ställen där människor möts.

Historiskt har resultaten av integrationssatsningar tenderat att vara blandade. Vilka är nu förutsättningarna för de nya investeringsprojekt som startas upp? Vad krävs för att investeringen i fråga ska ge positiva integrationseffekter? Vilka är de viktigaste nycklarna till framgång?

Panel
Tobias Ekblad, Förvaltningschef/Skolchef Utbildningsförvaltningen Ronneby kommun
Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen
Shirin Bartholdsson, regionutvecklare Västra Götalandsregionen, ledamot av Kommuninvests Kommitté för Social Hållbarhet

Oct 18, 2022 09:00 AM in Stockholm

* Required information
Loading