webinar register page

Webinar banner
Copropriété : Les obligations du syndic non professionnel : méthodes et astuces... - Mede-eigendom: De verplichtingen van de niet-professionele syndicus: methodes en tips...
Copropriété : Les obligations du syndic non professionnel : méthodes et astuces pour assumer cette fonction dans de bonnes conditions
par Jean-Pierre Lannoy – Expert judiciaire certifié en copropriété et syndic d’immeuble
Assumer la fonction de syndic non professionnel (pour autant qu’on soit titulaire de droits réels) au sein d’une copropriété est tout à fait possible à partir moment où l’on veille à respecter le cadre légal. Ce cadre impose un formalisme bien précis qui peut être rencontré en adoptant des méthodes de gestion simple, tout en veillant à assurer tant une communication efficace à l’égard des autres copropriétaires qu’une veille sur les parties communes de l’association des copropriétaires. Ce webinaire intéressera également les membres du Conseil de Copropriété de manière à mieux comprendre la fonction de syndic.

Mede-eigendom: De verplichtingen van de niet-professionele syndicus: methodes en tips om deze functie in goede omstandigheden uit te oefenen
door Jean-Pierre Lannoy – Erkend gerechtelijk expert in mede-eigendom en gebouwbeheerder
Optreden als niet-professionele syndicus (voor zover men houder is van zakelijke rechten) binnen een mede-eigendom is perfect mogelijk, op voorwaarde dat men het wettelijk kader respecteert. Dit kader legt een zeer nauwkeurig formalisme op waaraan kan worden voldaan door eenvoudige beheermethoden toe te passen en tegelijkertijd te zorgen voor een doeltreffende communicatie met de andere mede-eigenaars en toezicht te houden op de gemeenschappelijke delen van de vereniging van mede-eigenaars. Deze webinar is ook interessant voor de leden van de Raad van Mede-eigendom om de rol van syndicus beter te begrijpen.

Oct 19, 2021 12:30 PM in Brussels

Webinar logo
* Required information
Loading