webinar register page

Et effektfuldt lederteam opbygger læringskultur sammen v. Kim Martin Nielsen & Katrine Bastian
I dette webinar tager vi begrebet ind i lederteamet og beskriver hvordan det at udvikle læringskultur i sit lederteam kan skabe et mere effektfuldt og sammenhængende lederteam til gavn for både kunder/borgere, organisationen og medarbejdere. En leder/direktør interviewes om vedkommendes måde at arbejde med læringskultur, og hvilken effekt det har haft for lederteamet. Og en måde at arbejde med læringskultur i lederteams beskrives.

Apr 5, 2022 02:30 PM in Copenhagen

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Lead Admin.