webinar register page

Webinar banner
Socialt lärande och användarskapat innehåll - hur lyckas man?
Kan du öka engagemanget och lärandet i din lärplattform genom att låta deltagarna kommunicera med varandra och skapa och dela innehåll? Vilka är fallgroparna och hur lyckas man?

Tillsammans med våra kompisar på THRIVE kommer vi att berätta om erfarenheter från internationella kunder som har lyckats skapa stort engagemang genom socialt lärande, bland annat med hjälp av användarskapat innehåll.

Det här vill du inte missa!

Dec 1, 2022 11:00 AM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .