webinar register page

Webinar banner
Veebiseminar: Kuidas müüa digitaalselt B2B sektoris?
Veebiseminar toimub programmi Ekspordivägi raames, mille eesmärk on kasvatada Eesti toidusektori rahvusvahelise müügi teadmisi ja oskusi. Kuidas alustada digitaalset müüki on neljas veebiseminar 2021. aastal toimuvast neljaosalisest veebiseminaride sarjast.

Veebiseminari teemad
• Missugused on toidusektori B2B müügi võimalused internetis?
• Missugused on toidusektori B2B müügi edulood internetis?
• Missuguseid strateegiaid erinevad toidusektori ettevõtted kasutavad B2B müügiks internetis?
• Millele sobiva strateegia valimisel tähelepanu pöörata?

Esineja Martina Vazzoler (IT) töötab Itaalia Toidu Ekspordi Koolis ning omab unikaalseid ja sügavaid teadmisi elektrooniliste turuplatside (marketplaces) kaardistamisel ja nende kasutamisel oma e-poodidega integreerimisel.

Veebiseminaril osalemine on tasuta, kuid selle eest arvestatakse ettevõtetele vähese tähtsusega abi (VTA) kuni 131€ ühe osaleja kohta. Osalemiseks on vaja registreeruda hiljemalt 29. novembril.

Teadmussiirde pikaajaline programm toidusektori müügivõime edenduse tegevusvaldkonnas viiakse ellu “Eesti maaelu arengukava 2014-2020” meetme „Teadmussiire ja teavitus“ tegevuse liigi „Pikaajalised programmid“ raames ning seda rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD).

Dec 1, 2021 02:00 PM in Helsinki

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Marketingi Instituut.