webinar register page

Workshop: Transformatie Digitaliserende Overheid
Dreigende ontwrichting van de digitaliserende overheid tegengaan door samen te werken aan een gemeenschappelijke visie op hoe we dit concreet voor elkaar krijgen.

Elke overheidsorganisatie staat opgesteld voor eigen maatschappelijke opdrachten. Sinds eind jaren ’80 maken overheidsorganisaties daarbij gebruik van gevestigde IT-leveranciers. Voor elke nieuw vraagstuk wordt en volgende IT-oplossing ontwikkeld en in beheer genomen. De overheid verlangt dat deze oplossingen daarbij aan steeds meer randvoorwaarden gaan voldoen. Denk aan de AVG, digitale toegankelijkheid, inclusiviteit, openheid, menselijk maat en vanaf 2024 aan archiveringsregels.

Dit legt de nadruk steeds meer op beheer en op ‘voldoen aan de randvoorwaarden’, wat enorm drukt op de financiële ruimte. Het door ontwikkelen van de overheids-IT, die er is voor het bedienen van burgers en bedrijven, komt steeds meer onder druk te staan. En het gevolg is dat er steeds vaker ‘nee’ moet worden verkocht.

We dreigen vast te lopen. Vernieuwing lukt gewoonweg vaak niet. We moeten dit willen voorkomen en stoppen met telkens opnieuw het wiel uit te vinden.

Dit geluid wordt steeds sterker: om ontwrichting te voorkomen en de wildgroei aan lokale oplossingen in silo’s te voorkomen moet het anders. Dat kan ook. In onze workshop ‘Transformatie digitaliserend overheid’ stellen we het dilemma van de dreigende ontwrichting centraal en komen we met een voorstel hoe het samen op te lossen. Hierbij is ook naar landen zoals Denemarken gekeken en mogelijk kunnen we het zelf nog iets mooie doen. We bespreken een aantal krachtige denkbeelden, waarop vanuit verschillende perspectieven feedback wordt gevraagd. Input die inzichten geeft voor een nieuwe benadering van de digitaliserende overheid. Voor elke deelnemer.

De workshop bestaat uit een intro en doe volgende drie onderdelen komen aan bod:

A. (Concrete) Integrale Werkwijze Digitale Transformatie Overheid
B. (Concrete) Architectuurprincipes Overheid
C. (Concrete) Technologie

Nov 23, 2021 01:30 PM in Amsterdam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Hans van Bommel.