webinar register page

Organisatorisk læringskultur v. Kim Martin Nielsen & Katrine Bastian
I dette webinar beskrives begrebet læringskultur i et organisatorisk perspektiv – hvad kan en læringskultur gøre for en organiations innovation, samarbejde og arbejdsmiljø? En leder/direktør for en organisation, der har arbejdet med læringskultur i hele organisationen interviewes og en tilgang til kulturudvikling beskrives.

Feb 24, 2022 02:30 PM in Copenhagen

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Lead Admin.