webinar register page

Webinar banner
Är kommunernas arbete mot hemlöshet effektivt – Stadsmissionen presenterar granskning och förslag
Hemlösheten i Sverige minskar inte. Över 33 000 människor saknar ett hem att kalla sitt. Sverige har alltför länge saknat en sammanhållen politik mot hemlöshet. I stället finns en from förhoppning att landets 290 kommuner utan vägledning eller stöd ska lösa allt själva. Klarar kommunerna uppgiften?

Fokus i årets rapport är alla de kommuner som dagligen arbetar med frågan. Hur effektivt är deras arbete? Vilka verktyg har de och vilka saknar de? Vad kan staten göra för att ge kommunerna stöd i kampen mot hemlösheten? Vi har granskat arbetet i de kommuner i landet där det finns en Stadsmission, kompletterat med ytterligare utvalda kommuner för en bred bild av arbetet.

Samtidigt rör det äntligen på sig i hemlöshetspolitiken. Sverige har sedan 2009 saknat en nationell hemlöshetsstrategi. Nu föreslås en ny nationell strategi mot hemlöshet i regeringens budget. Det öppnar en möjlighet för ett större statligt ansvarstagande och ett bättre stöd till kommunerna. En möjlighet att pressa tillbaka den alltför höga hemlösheten.

Med rapporten Hemlös 2021 och Stadsmissionens samlade förslag som utgångspunkt vill vi tillsammans med politiken, civilsamhället och andra intressenter bidra till en ny svensk politik mot hemlöshet. Stadsmissionen bjuder därför in Dig till en lansering där vi presenterar rapporten Hemlös 2021 och därefter diskuterar våra förslag med en panel bestående av politiker och experter.

Tid och plats: Onsdagen den 1 december 09:00-10:00

Medverkande:
• Åsa Paborn, Direktor Stockholms Stadsmission, talesperson hemlöshet Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
• Jonas Wihlstrand, Generalsekreterare Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
• Representant från Arbetsmarknadsdepartementet
• Anna Lindskog, utredare Socialstyrelsen
• Kristin Jacobsson (C), ordförande Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS), gruppledare Socialnämnden Stockholm
• Göran Gredfors (M), kommunalråd och ordförande i Socialnämnden i Eskilstuna
Moderator: Fredrik Saweståhl, Paues Åberg

Dec 1, 2021 09:00 AM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Paues Åberg.