webinar register page

Webinar banner
Екипна работа в Revit с BIM Collaborate Pro
КАД Пойнт ще проведе безплатен онлайн семинар за удобствата при използване на BIM Collaborate Pro от проектните екипи на 22 Ноември 2021 г. (понеделник) в 15.00 ч. Продължителността на събитието ще бъде около 1 час.

Програма:
1. Какво се включва в Autodesk Docs, BIM Collaborate и BIM Collaborate Pro;
2. Администриране на облачния проект и екипна работа в BIM Collaborate Pro;
3. Проверка за пресичане на модели и решаване на проблеми в BIM Collaborate Pro.

Nov 22, 2021 03:00 PM in Sofia

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .