webinar register page

Potrebuje nájomné bývanie architektov?
Témou webinára je nájomné bývanie a úlohy architektov a inštitúcií pri jeho rozvoji. Aj napriek tomu, že len na Slovensku sa medzi rokmi 1960 až 1990 postavili státisíce nájomných bytov, rozvoj tohto segmentu v posledných troch desaťročiach stagnuje a procesy vo vnútri samospráv v oblasti stavebných investícií sa rozbiehajú len veľmi pomaly. Aké formy obstarávania projektov nájomného bývania majú potenciál priniesť želaný efekt? A v neposlednom rade - Ako je na tom prax architektov? Ako sú pripravení reagovať na plnenie nevyhnutných podmienok sociálnej, ekonomickej a environmentálnej udržateľnosti v oblasti výstavby nájomného bývania? Webinár vzniká v spolupráci s o.z. Archimera a s poľským časopisom Autoportret, ktorý vydáva Malopolski Institut Kultury MIK v Krakove.

Vstup na webinár je voľný.
Viac info: https://www.komarch.sk/potrebuje-najomne-byvanie-architektov/
-------------------------------------------
Upozornenie:
Slovenská komora architektov webináre zaznamenáva (obraz aj zvuk) a archivuje pre prípady, ak by mohli byť nápomocné pre školenia architektov v budúcnosti. Zaznamenávaním webinára komora vytvára záznam osobných prejavov všetkých jeho účastníkov. Komora preto účastníkov prosí, aby prijali s pochopením, že prostredníctvom svojej registrácie na webinár udeľujú súhlas so zhotovením spomenutého obrazového a zvukového záznamu. V prípade, ak by ste mali záujem o detailnejšie vysvetlenie, radi ho ponúkneme na telefónnych a e-mailových kontaktoch komory.

Sep 7, 2021 03:30 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Komora Architektov.