webinar register page

Webinar banner
VHSD WEBINAR \ Bir Olgu Eşliğinde HCV Enfeksiyonunda Ekstrahepatik Tutuluma Multidisipliner Yaklaşım
Moderatör: Prof. Dr. Fehmi Tabak
Konuşmacılar: Uzm. Dr. Sibel Yıldız Kaya

Jun 9, 2022 12:15 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .