webinar register page

Digital Communities Wales Webinar - Digital Accessibility / Hygyrchedd Digidol
Digital Accessibility
Within this webinar we:
• Discuss built-in accessibility options available on a range of digital devices.
• Give an overview of apps for visual and auditory support.
• Give an overview of apps to support communication.

This session will be delivered in English.

Please note that by registering for this webinar, your personal data will be collected and stored on our database. To read our privacy notice for event attendees, please visit http://www.digitalcommunities.gov.wales/privacy-notice/

Yn y weminar hon byddwn yn:
• Trafod yr opsiynau hygyrchedd addas sydd ar gael yn barod ar ddyfeisiau digidol modern.
• Adolygu apiau sy’n rhoi cymorth gweledol a chlywedol.
• Adolygu apiau sy’n cefnogi cyfathrebu.

Cyflwynir y sesiwn yn saesneg
Dalier sylw - Wrth gofrestru gyda'r gweminar hwn, bydd eich data personol yn cael ei gasglu a'i storio ar ein bas data. Er mwyn darllen ein hysbysiad preifatrwydd ar gyfer mynychwyr ein sesiynau, darllenwch y canlynol http://www.digitalcommunities.gov.wales/cy/hysbysiad-preifatrwydd/

Oct 13, 2021 10:00 AM in London

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Digital Communities.