webinar register page

Webinar banner
WEBINAR: Coneixement i rol d’infermeria en el procés de donació i trasplants d’òrgans i teixits
Conèixer conceptes bàsics sobre la donació i trasplantaments d’òrgans i teixits. Fer visible el paper que tenen els professionals d’infermeria durant tot el procés de donació i trasplants d’òrgans i teixits.

Si hi ha clars exemples de treball multidisciplinari, aquests son la donació i el trasplantament. En aquest complex sistema, el paper d’infermeria és un punt clau des de la detecció del donant fins a l’extracció, proporcionant un recolzament i suport incondicional a la família durant tot el procés.
Webinar organitzat per la Comissió Medico-quirúrgica del COIGi.

Dec 2, 2021 05:00 PM in Madrid

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: COIGirona Infermeres.