webinar register page

Webinar banner
Technologie wideokonferencyjne w edukacji. Jak sprostać nowym wyzwaniom w procesie nauczania?
• Wyzwania w procesie nauczania podczas pandemii
Jak pandemia wpłynęła na proces oraz efekty kształcenia? Jak szkoły i uczelnie radzą sobie z nauczaniem zdalnym i hybrydowym?
• Dynamiczny rozwój systemów wideokonferencyjnych
Jak zmieniły się najbardziej popularne systemy wideokonferencyjne? Jak platformy dostosowały się do potrzeb szkół i uczelni?
• Nowości sprzętowe i technologiczne dla edukacji
Jakie są główne trendy rozwiązań do wyposażania klas szkolnych, auli akademickich oraz sal konferencyjnych?
• Dyskusja
Jak wykorzystać potencjał wideokonferencyjny do efektywniejszego kształcenia? Porównanie doświadczeń uczestników webinaru podczas pandemii.

Sep 15, 2021 05:00 PM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Anastazja Stadnicka.