webinar register page

Webinar banner
Vad är smittfri hiv?
Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige i samarbete med Posithiva Gruppen, bjuder in till webbinarium. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om hiv hos personal inom hälso- och sjukvården samt bana väg för ett gott omhändertagande och bemötande av personer som lever med hiv.

Varmt välkommen!

Nov 29, 2022 01:00 PM in Stockholm

Webinar logo
* Required information
Loading