webinar register page

18. Yeşil Diyalog: Avrupa Yeşillerinin Koalisyon Deneyimleri
18. Yeşil Diyalog: Avrupa Yeşillerinin Koalisyon Deneyimleri

Bugün Yeşil Partiler, yedi Avrupa ülkesinde farklı kombinasyonlarla koalisyon hükümetlerinde görev yapıyor. Geçmişten günümüze farklı ülkelerde farklı önceliklere sahip taraflarla uzlaşmak ve mümkün olduğunca ortak paydalarda buluşarak yeşil politikaları uygulamak Yeşillere önemli bir deneyim kazandırmıştır.

Yeşillerin koalisyon deneyimlerinden Türkiye için dersler alınabilir mi? Önümüzdeki seçim döneminde ortaya çıkacak ittifak olasılıkları konusunda Yeşiller Partisi'nin tutumu ne olmalıdır? 19 Aralık'ta yapılacak 18. Yeşil Diyalog toplantısında Avrupa Yeşilleri'nin koalisyon deneyimlerini dinleyeceğiz ve önümüzdeki döneme ilişkin ipuçlarını aramaya başlayacağız.

Dec 19, 2021 11:00 AM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Yeşiller.