webinar register page

Webinar banner
Sekundární glaukomy - diagnostika a léčebné možnosti
Program:
Úvodní slovo (MUDr. Marek Fichtl)
Prezentace společnosti Santen (Mgr. Petr Toman, PhD.)
Pseudoexfoliativní glaukom (MUDr. Eva Škrlová)
Pigmentový glaukom (MUDr. Lucie Rezková)
Maligní glaukom (MUDr. Marek Fichtl)
Diskuze

May 25, 2022 04:30 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: On-line webinář.