webinar register page

Webinar banner
Nationella Brottsofferveckan: Dag 5
Seminarium 5 av 5 från Nationella Brottsofferveckan.

Feb 24, 2023 10:00 AM in Stockholm

Webinar logo
* Required information
Loading
Obs! För kännedom kommer samtliga seminarier att spelas in.
Samtliga anmälda kommer få en zoom-länk, oavsett om man anmält sig digitalt eller på plats.