webinar register page

Webinar banner
Bring simple, secure IT support tools to you and your customers with GoTo
ผู้บรรยาย: คุณยศวีร์ ชัยสุวรรณ

GoTo คือเครื่องมือสำหรับจัดการระบบ IT ภายในองค์กรที่เรียบง่ายและปลอดภัย อีกทั้งยังมีความสามารถในการสื่อสารไปยังสมาชิกภายในองค์กรและความสามารถที่ครอบคลุมการจัดการทั้งหมด โดย GoTo เป็นบริการแบบ Software-as-a-Service (SaaS) ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการและลักษณะการใช้งานขององค์กร พัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ IT Support และ Remote Desktop

ภายในงาน ผู้ร่วมงานจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบริการของ GoTo อย่างเต็มรูปแบบ แนะนำการนำไปใช้งานจริง และแนวทางการใช้เครื่องมือต่างๆภายใน GoTo เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทีม IT Support ซึ่งร่วมไปถึงการให้บริการลูกค้า การจัดการระบบให้สอดคล้องกับพนักงานในองค์กร และการรักษาความปลอดภัยของระบบทั้งหมด โดยมีหัวข้อในการบรรยาย ดังนี้ 

- รู้จักกับ GoTo และเครื่องมือต่างๆที่มีให้บริการ เช่น GoTo Resolve, Rescue และอื่นๆ
- แนวทางการใช้งาน GoTo ในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน และการทำงาน IT Support รูปแบบใหม่ด้วยเครื่องมือของ GoTo
- แนวทางการปรับแต่งและให้บริการ IT Support เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกภายในองค์กรและลูกค้าให้ดีที่สุด

ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทุกท่านสามารถร่วมแชร์ประสบการณ์ภายในงาน โดยทีมงาน GoTo พร้อมตอบทุกคำถามและข้อสงสัยให้กับท่านในช่วง Q&A 

พิเศษ!! สําหรับท่านที่ลงทะเบียน 30 ท่านแรก จะได้รับบัตร Thumb Drive ขนาด 32 GB และลุ้นจับรางวัลพิเศษ จำนวน 3 รางวัลเป็น Gift voucher Starbucks มูลค่า 1,000 บาท

Sep 28, 2022 02:00 PM in Bangkok

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: TechTalk Thai.