webinar register page

Webinar banner
DEICy 2021: Cyberbezpieczeństwo w małych i średnich przedsiębiorstwach – zagrożenia, nadzór, mechanizmy zabezpieczające, 23.11.2021, g. 10
Uczestnicy szkolenia poznają:
• zagrożenia w cyberprzestrzeni i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji,
• wdrażanie polityki bezpieczeństwa w organizacji i nadzór nad jej funkcjonowaniem,
• budowanie świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa - szkolenia, testy socjotechniczne i inne działanie,
• architektura mechanizmów zabezpieczających infrastrukturę IT,
• chmura obliczeniowa a cyberbezpieczeństwo.

Prelegent: Adam Gałach – prezes Galach Consulting. Od ponad 25 lat zawodowo zaangażowany w problematykę cyberbezpieczeństwa. Brał udział w realizacji projektów dla instytucji i przedsiębiorstw reprezentujących różne sektory gospodarki. Kierował międzynarodowym programem budowy centrum kompetencyjnego w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w jednym z globalnych koncernów. Brał udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Współtwórca stowarzyszenia ISSA Polska. Posiada certyfikaty CISSP, CRISC, ISO/IEC 27001 Lead Auditor, ISO 22301 Lead Auditor. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Absolwent Politechniki Warszawskiej.

Szczegółowe informacje: Tomasz Krawczyk (tj.krawczyk@uw.edu.pl), Joanna Kołodziejska (j.kolodziejska@delab.uw.edu.pl)

Nov 23, 2021 10:00 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Katarzyna Śledziewska.