webinar register page

Webinar banner
Varför vissa ledningsgrupper är mer framgångsrika än andra
Varför vissa ledningsgrupper är mer framgångsrika än andra
Hur kommer det sig att vissa ledningsgrupper lyckas och andra inte? Vilka faktorer påverkar resultatet? Hur kan vi göra för att bli mer framgångsrika?

Dec 15, 2022 10:00 AM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .