webinar register page

Digital Communities Wales Webinar - How to use Zoom - Sut i ddefnyddio Zoom
How to use Zoom

Please note: This presentation is intended for demonstration purposes only. We do not include a practical element to this webinar.

This webinar will:
• Introduce users to the basics in meeting settings for Zoom.
• Give a live demonstration of how to set up a Zoom meeting using your web browser Zoom controls.
• Give an overview of the advanced in-meeting options including breakout rooms, polling and co-hosting.

This session will be delivered in English

Sut i ddefnyddio Zoom

Noder: Mae’r cyflwyniad hwn at ddibenion arddangos yn unig. Nid ydym yn cynnwys elfen ymarferol yn y weminar hon.

Yn y weminar hon byddwn yn:
● Cyflwyno defnyddwyr i osodiadau sylfaenol cyfarfodydd Zoom.
● Rhoi arddangosiad byw o sut i drefnu cyfarfod Zoom gan ddefnyddio rheolaethau Zoom eich porwr gwe.
● Rhoi trosolwg o’r opsiynau pellach ar gyfer cyfarfodydd, gan gynnwys ystafelloedd ymneilltuo, pleidleisio a chynnal cyfarfod ar y cyd.

Cyflwynir y sesiwn yn saesneg

Please note that by registering for this webinar, your personal data will be collected and stored on our database. To read our privacy notice for event attendees, please visit http://www.digitalcommunities.gov.wales/privacy-notice/

Dalier sylw - Wrth gofrestru gyda'r gweminar hwn, bydd eich data personol yn cael ei gasglu a'i storio ar ein bas data. Er mwyn darllen ein hysbysiad preifatrwydd ar gyfer mynychwyr ein sesiynau, darllenwch y canlynol http://www.digitalcommunities.gov.wales/cy/hysbysiad-preifatrwydd/

Oct 6, 2021 10:00 AM in London

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Digital Communities.