webinar register page

Webinar banner
Проектиране на промишлени предприятия и оптимизация на производствените процеси
1 . Запознаване с възможности на Factory Design Utilities за създаване на фабрики
2. Aнализ и oптимизиране на материалните потоци
2. Aвтоматично превръщане 2D чертежи в 3D модели – връзка между Inventor и AutoCAD
3. Обединяване на файлове от различни CAD формати Navisworks– интерактивна 3D разходка и проверка за пресичане

Nov 18, 2021 03:00 PM in Sofia

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .